Select Page

Energie en Synergie

Synergie Actief functioneel mensenwerk

Mens-Groeps-Verband

WAT IS SYNERGIE?

Is samenwerken in optimale setting met mensen die exact weten waar de functionele mogelijkheden liggen op hun vakgebied en overlappend met de collega’s hun specifieke werkzaamheden.
Het dagelijkse effect van positieve energie om succesvol te kunnen presteren en het bedrijf de noodzakelijke elan aan te bieden voor een optimale ontmoeting met het publiek en doelgroepen.

ENERGIE EN SAMENWERKEN

Positieve omgangsvormen met de collega’s draagt bij aan het bereiken en realiseren van het “onmogelijke” en nuchtere feiten van het dagelijks theater. Deze manier van durven te presteren is de meerwaarde van het totale bedrijf in actuele communicatie. Kortom 1 + 1 = 3. De som van overtuiging telt hier enorm mee.

MENSEN EN GROEPEN

Het samenwerken van mensen kan een lastige opgave zijn, maar als men duidelijk de functionele verantwoordingen kan weergeven dan is het realiseerbaar. Om vervolgens dit proces groepsmatig te activeren is dan niets meer dan het meten van het effect van de situatie van samenwerken. Gebundelde krachten met een duidelijke taakomschrijving is dan het vervolg van de balans in mens-groeps-verband.

HEBBEN WIJ OOK SYNERGIE IN HUIS?

Bedrijven, ondernemingen, instellingen, organisaties hebben in principe de mogelijkheden in huis. Als men deze weet te activeren dan is het een proces van accepteren, doorontwikkelen en actief vormgeven.

Waardering en erkenning is motiverend voor iedereen.

U heeft wensen, vragen en specifieke eisen? Laat het ons weten.
Neem contact op. Wij adviseren en realiseren professioneel.

O-designers sinds 2005

Zelfreflectie De persoonlijke basis
Noodzakelijk overstappen door visie
Uw SMS