Select Page

Professioneel Interim Manager

Verloren tijd kunnen wij niet recyclen

ACTUELE RESULTATEN – 10 Kernwaarden

 1 – Onafhankelijk – 2 – Verbindend – 3 – Duurzaamheid – 4 – Betrokkenheid – 5 – Mensenmens – 6 – Synergie –
7 – Samenwerken – 8 – Onboarding voor iedereen – 9 – Optimalisering – 10 – Schaduwmanagement

Wij geloven en werken in positieve synergie en optimale samenwerking

1 ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

De kunst van het kiezen is juist het belangrijkste. De manager op de gouden middenweg is een moeilijk traject. Er zijn veel invloeden om meningen en ontmoetingen verkeerd te interpreteren. Drukte en tijd zijn meestal de momenten van het verslappen van aandacht. Vervolgens worden verkeerde meningen gevormd. Erg menselijk maar met gevolgen.

2 TEAM VERBINDEND

Duidelijke taal staat voor heldere communicatie, afspraken en verantwoordelijkheden. Actueel en duidelijk. De basis van elke vorm van samenwerking begint bij de kwaliteit en instelling van het team. Functioneel inwerken. Als het team weet welke verantwoordelijkheden bij zijn of haar taken behoort dan is de uitvoering optimaal gewenst en eventueel snel bij te sturen. Vaak ligt hier het probleem dan ook. Alleen zijn er meestal onduidelijke afspraken gemaakt op een ander moment en dat gaat snel een eigen leven leiden. Blijf communiceren met het personeel.

3 ACTUELE DUURZAAMHEID

Ongewenste situaties ontstaan op een moment waar geen of onvoldoende ingrijpende en oplossend aandacht aan is besteed. Er zijn veel factoren, tijd, druk, vooroordelen, menselijke meningen, etc. om niet adequaat en direct deze situatie in te schatten. Maar het is wel de basis van onbegrip en negatief functioneren van het personeel. Verloren tijd kunnen we nooit meer inhalen. Wees alert op deze dagelijkse momenten van zorg en aandacht.

4 DOELGERICHTE BETROKKENHEID

Optimale communicatie en intensief samenwerken is onderdeel van de basis van het te realiseren resultaat. Na het eerste overleg en onderzoek volgt de diagnose en voorstel van aanpak. Welke oplossingen eventueel doorgevoerd moeten worden en welke noodzakelijke aanpassingen om zo snel mogelijk de organisatie weer optimaal te laten functioneren. Heldere communicatie en afspraken zijn noodzakelijke feiten om tot een gericht en gewenst resultaat te kunnen komen.

5 MENSENMENS ONTMOET

Een positieve werknemer is goud waard voor de onderneming. Geef en bied de persoonlijke informatie en laat de werknemer duidelijk weten welke rol er verwacht wordt. Voor alle posities een duidelijk en herkenbare van de inhoud van het functioneren geeft iedereen helderheid en bewust zijn van de rol binnen de organisatie. Poblemen ontstaan vaak omdat men niet helder voor ogen heeft welke functionaliteiten en rol verwacht en geeist wordt. Als mensenmens is dit snel duidelijk en bespreekbaar. MENSENWERK = MENS EN WERK

6 SYNERGIE EN SAMENWERKEN

Wij willen bij voorkeur allemaal met plezier naar het werk gaan. Iedereen vind dat belangrijk. Leuke collega’s heldere afspraken en een pro-actieve instelling. De werknemer als eigen werkgever van de actuele functie geeft en biedt 110% inzet voor de onderneming. Erkenning van het functioneren geeft vleugels en extra voordeel voor het totale imago van de organisatie.

7 SAMENWERKEN ALS TEAM

Wij zorgen voor duidelijke en heldere afspraken voor het personeel. Optimaal gemotiveerde werknemers zijn de drijfveren van elke organisatie, instelling of bedrijf. Dit is te realiseren met iedereen als men de tijd, inzet en motivatie gericht bespreekt. Een Team vormt zich niet zomaar. Er moet een gestructureerde drive en visie aan ten grondslag liggen. Binnen deze werkzaamheden ligt onze kracht. Het personeel waarderen en motiveren is altijd een positieve en dagelijks actuele inzet. Plezier werkt door.

8 ONBOARDING VOOR IEDEREEN

Succesvol nieuwe werknemers ontmoeten en direct op weg helpen binnen de nieuwe baan. Een belangrijke stap voor alle partijen. De basis van een langdurige samenwerking of juist een heel korte. Het  valt of staat met de instelling van het bedrijf. Ontmoet en geef mensen de noodzakelijke aandacht om zich “thuis” te voelen en dat de keuze de juiste is geweest. Het ligt allemaal supergevoelig en dat kan beslissend zij in de keuze. Een werknemer die binnen enkele maanden weer vertrekt is erg kostbaar.

9 OPTIMALISERING EN OVERTUIGING

Wij werken aan bedrijfsidentiteit en positief imago om het publiek te overtuigen van onze professionele kwaliteiten. Wij houden rekening met alle partijen en de wil om te slagen.

10 SAMENWERKEN EN SCHADUWMANAGEMENT

Wanneer het totale overzicht ongemerkt een eigen leven gaat leiden dan is de inbreng van een Interim Manager gewenst noodzakelijk. Het in kaart brengen van de functionaliteiten en werkzaamheden zal de onderneming enorm verlichten en de optimale oplossingen bieden. Geen achterstallig werk of andere “vergeten” werkzaamheden die een negatieve uitwerking hebben op de bedrijfsidentiteit. Door schade en schande wijs worden heeft niet de voorkeur. Positieve aanpak wel. Als men het op prijs stelt dan kunnen wij op de achtergrond blijvend adviseren en ondersteunen.  Diverse zakelijke praktijkervaringen geven objectieve inhoud en inkijk binnen de vele processen van organisaties. Willen ontmoeten en begrijpen maakt alles bespreekbaar en zal samenwerken motiveren.

CUSTOM MANAGEMENT ACTIEF

1 – Open visie beleid – 2 – Rendement gericht – 3 – Kernwaarden bewust – 4 – Efficiënte aanpak – 5 – Kosten besparend – 6 – Is ondernemer – 7 – Actief schaduwmanager – 8 – Onboarding – 9 – Optimalisering – 10 – Schaduwmanagement

Udemy - IDEA London Academy Become a Project Manager 2020 Aat Oosterhof

Udemy - IDEA London Academy Become a Project Manager 2020 Aat Oosterhof

Udemy - Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training Aat Oosterhof

Udemy - Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training Aat Oosterhof

Dynamisch Team Werkt
Ondernemersservices
Begrijpen en begrepen worden
Aat Oosterhof Original Designer
Slim bezig
Spreken is goud Zwijgen is zilver
Uw SMS