Select Page

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie BASICS

HOT NEWS MAART 2024

Google Algorithm Update

Wat is artificial intelligence - kunstmatige intelligentie

Ontmoet dagelijks vragen en verzoeken tot inhoudelijke informatie aangaande toepassingen en mogelijkheden van Ai binnen de eigen organisatie. Eigen interpretaties aangaande dit digitale fenomeen is een doodlopende weg waar men zonder vakkundige niet uitkomt.  GEEN Plug & Play. Toepassen van Ai is maatwerk om het optimaal te laten functioneren. Iedereen kan het? Vergeet het maar.

Mensen - Computer Science - Wetenschap

SYMBOLISCH LEREN - SYMBOLIC LEARNING

Luisteren – Spreken – Taeln

Schreven – Lezen – Teksten 

Zien – Begrijpen

Herkenning – Afbeeldingen – Teksten 

Soepele herkenning van omgeving

Herkenning patronen zoals groepering

Data en Data omvang 

Menselijk brein – Miljoenen neuronen

Complexe zaken 

Opname diverse beelden – teksten

Objecten opname

Herinneren

Speech Recognition – Spraakherkenning

NLP – Natural Language Processing

Computer Vision

Image Processing

Robotics

Pattern Recognition

Machine Learning

Human Brain – NN – Neuro Network

Deep Learning

CNN – Combination Neuro Netwerk

Object Recognition

RNN – Recurring Neuro Network

Ai werkt met 2 soorten informatie verwerking - Symbolisch en Databases

CLASSIFICATIES 

VOORSPELLINGEN 

CLASSIFICATIONS

PREDICTIONS

Mensen werken max. in 2 of 3 zaken tegelijk. Machines kunnen enkele duizenden verwerken. Verwerking van grote Databases om patronen van bv. verkopen – verwachtingen etc. voorspellen van omzet – benaderingen doelgroepen – topverkopen en andere mogelijkheden.

LEREN ONDER TOEZICHT

Computer optimaal inrichten

LEREN ZONDER TOEZICHT

Ai zelfstandig laten functioneren

DYNAMISCH LEREN

Behalen van een specifiek doel 

SUPERVISED LEARNING

Herkenning  van toegepaste informatie

UNSUPERVISED LEARNING

Ai zoekt zelf patronen in databases

REINFORCEMENT LEARNING

Trial en error resultaten

Artificial Intelligence voor uw organisatie?

Informatie en advies: Aat Oosterhof – M 06 1500 5162

Artificial Intelligence Words Kunstmatige Intelligentie Woorden
Geachte Dames en Heern Ondernemers Ai functioneel

DIVI Specialist • DIVI Deskundige

Uw SMS