Gravityscan Badge

WEB DESIGN

 

WEBDESIGN OP DYNAMISCH NIVO

MET IDENTITEIT EN GEWENST IMAGO

ACTUEEL EN RESPONSIVE

SNELLE LAADTIJD VAN DE SITE

GEWELDIGE OPMAAK EN MOGELIJKHEDEN

O-DESIGN BOUWT TOP-SITES

O-DESIGN BOUWT RESPONSIVE BEDRIJFSEIGEN THEMA’S ALS PROFESSIONEEL MAATWERK COMPLEET ONDER EIGEN BEHEER

Professionele presentatie enO-DESIGN MEDIA | COMMUNCIATIE | Tijdloos, stijlvol, elegant en met bedrijfsidentiteit

visie vision

VISIE

Professionaliteit en kwaliteit zijn de maatstaven. Bewust zijn van wat echt belangrijk is.
De nieuwe website moet aan alle actuele eisen voldoen. Vandaag en morgen.
De heldere kijk en visie op wat komen gaat, welke ontwikkelingen, en waar wij als onderneming zeker aan moeten voldoen.

Vakspecialisme is hier een belangrijk onderdeel van.
Door ervaring de juiste visie en al zinspelend op de komende technische ontwikkelingen.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

MISSIE

Waar we voor gaan of waar gaan we voor.
Wat willen we betekenen voor onze huidige en komende klanten.
Het moet duidelijk voor iedereen zijn welke “Missie” ons vandaag en morgen te wachten staat.

De missie van de organisatie en medewerkers zijn bepalend voor de bedrijfsidentiteit.
Waar staan we voor? – Wat is de bijdrage in de wereld – Waarin onderscheiden wij ons?
Is de richting helder? Is er synergie op alle afdelingen? Wanner actief?
Ideaal, en daar moeten we aan werken, is: SMARY doelen stellen.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

STRATEGIE

Een strategisch plan beschrijft de visie op gestelde inzichten en doeleinden.
Op welke termijn en welke doelstellingen gehaald moeten worden.
Heldere voordelen als iedereen daar aan mee wil werken.

Hoe haan we deze doelstellingen bereiken? – Op welke wijze deze resultaten de realiseren?
Zijn er specifieke maatregelen te nemen? – Is er voor een bepaalde communicatie gekozen?
Is het duidelijk voor iedereen dat het een constant leerproces is?

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

ONDERZOEK

De eerste stap van elke onderneming is helder in kaart brengen welke markten en doelgroepen de producten of SERVICES zouden moeten willen afnemen.
Deze inkijk geeft helder en correct weer op welke wijze de onderneming moeten positioneren en communiceren.
Specifiek, helder en duidelijke taal zorgt voor een optimale kennismaking met het bedrijf en product.

Dat moet voor iedereen van de organisatie duidelijk zijn en men moet in staat geacht worden deze op professionele wijze te kunnen presenteren en continueren.
Elke werknemer als werkgever voor zichzelf is de stelling.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

RESPONSIVE | ACTUEEL | PROFESSIONEEL | SSL-CERTIFICAAT | TOP-SECURITY

 

PLANMATIG WEBSITE REALISATIE

INNOVEREND, ACTUEEL EN DYNAMISCH

DOELGERICHT MET VISIE EN STRATEGIE

SYNERGIE TOT SUCCES

visie vision

INNOVATIE

Hoe vernieuwend kunnen en willen we zijn met de visie gericht op de toekomst.
Zijn wij in de huidige setting in staat om deel te nemen aan de snelle digitale snelweg?
Zelfreflectie als vernieuwend onderdeel van het geheel als onderneming.

Open staan voor het nieuwe van deze wereld en kunnen wij deze informatie optimaal verwerken in onze bedrijfsfilosofie?
Voor elke bedrijfsvoering lijkt het anders maar inhoudelijk is het allemaal gelijk.
De overstap van het “Oude” naar het “Nieuwe” mag geen struikelblok zijn in deze vernieuwende tijd.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

TEAM WORK

Samenwerken op elk nivo met gelijke visie en verantwoordelijkheid is een korte definitie van het begrip TeamWork.
Het optimale rendement uit de personeelsbezetting is de kunst van de kunde en teammanagement.
Een uitdaging zal het altijd zijn en blijven. De variabele kwaliteiten zijn dan ook moeilijk vast te leggen

Eisen en verantwoordelijkheden blijven centraal binnen de onderneming.
TEAM WORKS dan zijn we goed op weg naar het maximale resultaat en dat is de doelstelling van elke organisatie.
De inzet blijft altijd het management op de gouden middenweg.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

GROEI

Coaching staat voorop bij elke vorm van mens-management.
De inzet tot groei is maximale motivatie en persoonlijke groei in dienst van het bedrijf.
Wat is mogelijk? en wat vooral niet?  Eenzijdige aanpak is niet voldoende.
Persoonlijke betrokkenheid moet de menselijke inzet van de organisatie.

Vooral geen precedenten scheppen en andere zgn voorkeuren.
De problemen zijn dan al snel onbeheersbaar en gaan ten koste van alles.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

SUCCES

De wil tot slagen voor het uiteindelijke succes is een geweldige motivatie.
En als men de doelstelling volgens plan heeft bereikt dan pas is het feest.
Echter alleen maar werkgeluk is niet voldoende. De waardering en samenwerking met en van collega’s is een beleving op heel ander nivo.

Succes kan voor iedereen iets anders betekenen. Als is succesvol is op het werk dan is dat ook weer andere beleving.
Samen gebracht kunnen deze fenomenen veel meer betekenen dan oppervlakkig aangenomen wordt.
Voor iedereen en op elk moment kan het zo veel anders zijn.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

INNOVEREND WEBDESIGN NOODZAKELIJK

 

OUDE WEBSITES VERDIENEN RE-DESIGN

ACTUELE SITES ZIJN ACTIEVE ONDERDELEN VAN DEZE TIJD

VOOR ELKE ONDERNEMING MAAKT HET EEN GROOT VERSCHIL

ONTMOET ZOALS U ONTMOET WILT WORDEN

ER IS NOG VEEL TE DOEN.. BEGIN ER VANDAAG MEE

visie vision

SOCIAL MEDIA

Hedendaagse CONTACTen en informatievoorzieningen kunnen niet meer om  Social Media heen.
Social Media is voor veel bedrijven een onderdeel geworden van de totale communicatie-mix.
En dat is met goed recht. Social Media in de bedrijfsstructuur is modern, dynamisch en vooral mobiel gewnst.

Product of bedrijfspresentatie op en met Facebook, LinkID en Twitter is pure noodzaak geworden om naast de reguliere promotie of reclame communicatie te voeren. Website promotie is hier ook onderdeel van.
De actueel gebouwde websites hebben hier extra baat bij vanwege de vele digitale mogelijkheden tot intergratie.
Ook voor uw bedrijf is Social Media een essentieel onderdeel van de bedrijfspresentatie.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

MEDIA

Communiceren met elke vorm van Media, GEDRUKTE: dagblad – weekblad – magazine – posters – folders – advertenties – reclame etc. – is een onderdeel van de gehele communicatie mix.
Radio, TV, en digitaal is dat oa Social Media – Websites – Social Media.
Belangrijke onderdelen van de bedrijfspresentatie en massacommunicatie.

We staan er niet meer bij stil maar realiseren wij ons dat de actuele informatiedragers ons dagelijks van alle informatie voor zien?
Een Media-Race is het hierdoor wel geworden maar het is aan de onderneming zelf om daar in mee te gaan.
Informatie uitdragen via elke vorm van media is noodzaak geworden.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

INHOUD

De juiste Inhoud of Content is de kunst van de boodschap.
Elke vorm van Analoog of Digitaal staat of valt met de inhoud van beeldmateriaal en teksten.
De boodschap is afhankelijk van deze inhoud en maakt een belangrijk onderdeel uit van de algehele presentatie van product, service of bedrijf.
Mensen zijn gevoelig voor emotie en impulsieve handelingen.
De taal van de tekst en de regels wit bepalen de uiteindelijke beslissing van de persoon en is altijd anders.
Contactmomenten – Dialogen – Interacties – Campagnes – Social Media – Aanbevelingen zijn allemaal onderdeel van de informatiestroom die ons laat beslissen tot aankoop e.d.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

visie vision

DELEN

Het delen van informatie, kennis van zaken, leermomenten, social media, media en elke vorm van informatie voor het publiek is een vorm van het delen van op het moment acterende aspecten van de samenleving met actuele inhoud.
We doen het elke dag en op elk moment omdat het hedendaags mogelijk is en mensen doen hier spontaan aan mee.
Op het mobieltje of tablet bijvoorbeeld. Een actuele website speelt hier een echt grote rol in.
Een responsive website die naadloos op de mobiele apparaten getoond kan worden is gewenst.
Elke onderneming die hier nog niet aan mee doet loopt achter.

Het delen van informatie op smartphones en tablets zal blijven groeien.
De mogelijkheden blijven doorontwikkelen.

O-DESIGN BOUWT UW DYNAMISCHE WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

GEEN WERELDEN VAN VERSCHIL MEER

 

WEBSITES EN SOCIAL MEDIA

COMPLETE INTERGRATIE VAN SOCIAL MEDIA

AUDIO | VIDEO IMPLEMENTATIE

ZOEKMACHINES EN ZOEKWOORDEN OPTIMALISATIE

WEBSITE SNELHEID | LAADTIJD VAN DE PAGINA

O-DESIGN BOUWT BINNEN 7 DAGEN EEN COMPLEET NIEUWE RESPONSIVE CMS WORDPRESS WEBSITE*
*onder bepaalde voorwaarden

BEDRIJFSIDENTITEIT ONDERSTEUNEND EN IMAGO VERSTERKEND

WEBDESIGN ASSEN | CONTACT FORMULIER

6 + 12 =

WEBDESIGN CONTACT

O-DESIGN BOUWT COMPLEET ONDER EIGEN BEHEER  BEDRIJFSEIGEN THEMA’S IN UNIEKE RESPONSIVE HUISSTIJL
Responsive en flexibel voor de beste web-presentatie en totale communicatie.
Een actueel uitgesproken kwaliteit van O-design.
De huisstijl en het bedrijfsimago als leidraad van het ontwerp | (re) design.
OF: Redesign uw website met O-design. Wij maken van de oude website een actuele hedendaagse topsite.
Met alle actuele mogelijke en bedrijfsspecifieke kenmerken.
CMS = Content Management Service WordPress.
De uitgesproken basis voor elke pro-website of webshop.
TRAGE WEBSITE? Wij pakken dat direct aan.

Wij kunnen u adviseren omtrent de actuele mogelijkheden.
Neem daar voor contact met ons op