Select Page
Wordpress - Webdesign - Website

WordPress Webdesign Websites

O-design realiseert responsive unieke thema’s als professioneel maatwerk
Tijdloos, dynamisch, stijlvol, actueel, elegant en met bedrijfsidentiteit

VISIE

Professionaliteit en kwaliteit zijn de maatstaven. Bewust zijn van wat echt belangrijk is. De nieuwe website moet aan alle actuele eisen voldoen. Vandaag en morgen. De heldere kijk en visie op wat komen gaat, welke ontwikkelingen, en waar wij als onderneming zeker aan moeten voldoen. Vakspecialisme is hier een belangrijk onderdeel van. Door ervaring de juiste visie en al zinspelend op de komende technische ontwikkelingen. O-DESIGN REALISEERT UNIEKE ACTUELE WORDPRESS WEBSITES

STRATEGIE

Een strategisch plan beschrijft de visie op gestelde inzichten en doeleinden. Op welke termijn en welke doelstellingen gehaald moeten worden. Heldere voordelen als iedereen daar aan mee wil werken. Hoe gaan we deze doelstellingen bereiken? – Op welke wijze deze resultaten de realiseren? Zijn er specifieke maatregelen te nemen? – Is er voor een bepaalde bedrijfscommunicatie gekozen? Is het duidelijk voor iedereen dat het een constant leerproces is. STRATEGIE EN BEDRIJFSCOMMUNICATIE

MISSIE

Waar we voor gaan of waar gaan we voor.
Wat willen we betekenen voor onze huidige en komende klanten. Het moet duidelijk voor iedereen zijn welke “Missie” ons vandaag en morgen te wachten staat. De missie van de organisatie en medewerkers zijn bepalend voor de bedrijfsidentiteit. Waar staan we voor? – Wat is de bijdrage in de wereld – Waarin onderscheiden wij ons? Is de richting helder? Is er synergie op alle afdelingen? Wanner actief? Ideaal, en daar moeten we aan werken, is: SMART doelen stellen.
ORIGINELE BEDRIJFSWEBSITE

ONDERZOEK

De eerste stap van elke onderneming is helder in kaart brengen welke markten en doelgroepen de producten of services zouden moeten afnemen. Deze inkijk geeft helder en correct weer op welke wijze de onderneming moet positioneren en communiceren. Specifiek, helder en duidelijke taal zorgt voor een optimale kennismaking met bedrijf en product. Dat moet voor iedereen van de organisatie duidelijk zijn en men moet in staat geacht worden deze op professionele wijze te kunnen presenteren en continueren. De werknemer als werkgever voor zichzelf is de stelling.
O-DESIGN TEAM WORKS

Oude websites verdienen Re-Design – Actuele websites zijn onderdeel van deze tijd
Voor ondernemingen maakt het een groot verschil – Ontmoet zoals u ontmoet wil worden
Er is nog veel te doen…wij beginnen er vandaag mee

INNOVATIE

Hoe vernieuwend kunnen en willen we zijn met de visie gericht op de toekomst. Zijn wij in de huidige setting in staat om deel te nemen aan de snelle digitale snelweg?
Zelfreflectie als vernieuwend onderdeel van het geheel als onderneming. Open staan voor het nieuwe van deze wereld en kunnen wij deze informatie optimaal verwerken in onze bedrijfsfilosofie?
Voor elke bedrijfsvoering lijkt het anders maar inhoudelijk is het allemaal gelijk.

De overstap van het “Oude” naar het “Nieuwe” mag geen struikelblok zijn in deze vernieuwende tijd.

O-DESIGN DYNAMISCHE INNOVATIE

TEAM WORK

Samenwerken op elk nivo met gelijke visie en verantwoordelijkheid is een korte definitie van het begrip TeamWork. Het optimale rendement uit de personeelsbezetting is de kunst van de kunde en teammanagement. Een uitdaging zal het altijd zijn en blijven. De variabele kwaliteiten zijn dan ook moeilijk vast te leggen. Eisen en verantwoordelijkheden blijven centraal binnen de onderneming. TEAM WORKS dan zijn we goed op weg naar het maximale resultaat en dat is de doelstelling van elke organisatie. De inzet blijft altijd het management op de gouden middenweg.

O-DESIGN SYNERGIE IS DE TOEKOMST

GROEI

Coaching staat voorop bij elke vorm van mens-management. De inzet tot groei is maximale motivatie en persoonlijke groei in dienst van het bedrijf. Wat is mogelijk? en wat vooral niet?  Eenzijdige aanpak is niet voldoende. Persoonlijke betrokkenheid moet de menselijke inzet van de organisatie. Vooral geen precedenten scheppen en andere zgn voorkeuren. De problemen zijn dan al snel onbeheersbaar en gaan ten koste van alles. O-DESIGN COACHING ALS MIDDEL NIET ALS DOEL

SUCCES

De wil tot slagen voor het uiteindelijke succes is een geweldige motivatie. En als men de doelstelling volgens plan heeft bereikt dan pas is het feest. Echter alleen maar werkgeluk is niet voldoende. De waardering en samenwerking met en van collega’s is een beleving op heel ander niveau. Succes kan voor iedereen iets anders betekenen. Als men succesvol is op het werk dan is dat ook weer andere beleving. Samengebracht kunnen deze fenomenen veel meer betekenen dan oppervlakkig aangenomen wordt. Voor iedereen en op elk moment kan het zo veel anders zijn. O-DESIGN SUCCES BEGINT BIJ IEDEREEN

SOCIAL MEDIA

Hedendaagse contacten en informatievoorzieningen kunnen niet meer om  Social Media heen. Social Media is voor veel bedrijven een onderdeel geworden van de totale bedrijfscommunicatie-mix. En dat is met goed recht. Social Media in de bedrijfsstructuur is modern, dynamisch en vooral mobiel gewenst.

Product of bedrijfspresentatie op en met Facebook, LinkeDiN, Google+ en Twitter is pure noodzaak geworden om naast de reguliere promotie of reclame-communicatie te voeren. Website promotie is hier ook een vast onderdeel van. De actueel gebouwde websites hebben hier extra baat bij vanwege de vele digitale mogelijkheden tot integratie.
Ook voor uw bedrijf is Social Media een essentieel onderdeel van de bedrijfspresentatie.

O-DESIGN BOUWT UW WEBSITE VOOR DE TOEKOMST.

MEDIA

Communiceren met en in elke vorm van Media, GEDRUKTE: dagblad – weekblad – magazine – posters – folders – advertenties – reclame etc. – is een onderdeel van de gehele bedrijfscommunicatiemix. Radio, TV, en digitaal is dat oa Social Media – Websites – Social Media.
Belangrijke onderdelen van de bedrijfspresentatie en massacommunicatie.

We staan er niet meer bij stil maar realiseren wij ons dat de actuele informatiedragers ons dagelijks van alle informatie voor zien?
Een Media-Race is het hierdoor wel geworden maar het is aan de onderneming zelf om daar in mee te gaan.
Informatie uitdragen via elke vorm van media is noodzaak geworden.

O-DESIGN INFORMEREN VANUIT HET BEDRIJF.

INHOUD

De juiste Inhoud of Content is de kunst van de boodschap. Elke vorm van Analoog of Digitaal staat of valt met de inhoud van beeldmateriaal en teksten. De boodschap is afhankelijk van deze inhoud en maakt een belangrijk onderdeel uit van de algehele presentatie van product, service of bedrijf. Mensen zijn gevoelig voor emotie en impulsieve handelingen. De taal van de tekst en de regels wit bepalen de uiteindelijke beslissing van de persoon en is altijd anders. Contactmomenten – Dialogen – Interacties – Campagnes – Social Media – Aanbevelingen zijn allemaal onderdeel van de informatiestroom die ons laat beslissen tot aankoop e.d. O-DESIGN RESPONSIEVE INFORMATIESTROMEN

DELEN

Het delen van informatie, kennis van zaken, leermomenten, social media, media en elke vorm van informatie voor het publiek is een vorm van het delen van op het moment acterende aspecten van de samenleving met actuele inhoud. We doen het elke dag en op elk moment omdat het hedendaags mogelijk is en mensen doen hier spontaan aan mee. Op de mobiel of tablet bijvoorbeeld. Een actuele website speelt hier een echt grote rol in. Een responsieve website die naadloos op de mobiele apparaten getoond kan worden is gewenst. Ondernemingen die hier nog niet aan mee doet loopt achter. Het delen van informatie op smartphones en tablets zal blijven groeien. De mogelijkheden blijven doorontwikkelen. O-DESIGN MOBIEL MAAKT HET VERSCHIL

O-design realiseert binnen 7 dagen een responsive WordPress website*
Onder bepaalde voorwaarden*

WEBDESIGN ASSEN | CONTACT FORMULIER

Cool design Origineel tijdloos
O-design Begrijpen en Begrepen worden
O-design Website Centraal
O-design Grafisch Vormgeven Digitaal
De kunst van schrijven is de taal verstaan
O-design Onterecht beschuldigd worden, waarom