Gravityscan Badge

TEKST ONTWERP(t)

 

Tekst Ontwerp(t) in de juiste vorm is de kracht van het geheel

Huisstijl en imago voor top-communicatie en presentatie

Informatie op zakelijk nivo is pure noodzaak

DE heldere boodschap maakt direct veel duidelijker

COMBINATIE

Font keuze of letterontwerp zijn onderdeel van het totale concept.
De combinatie van de gekozen onderdelen en deze op stand geplaatst in de huisstijl bepalen de uitstraling en kwaliteit.
Klinkt eenvoudig en acceptabel en daar zit nu juist de kneep van het grafische vak.
Het geschapen beeld van de combinatie van letters en woorden met als illustratieve ondersteuning een foto of grafische afbeelding.
Deze weergegeven en gewenste mix is de eerste ontmoeting met het front van elk product of drukwerk.
De grafische professional weet welke combinaties intuïtief toegepast moeten worden.
Een sluitend concept is puur vakwerk.
Maatwerk heeft de voorkeur.

TEKST IN DESIGN

Tekst in design is het unieke samenspel voor elke creatieve weergave, met tekst en illustraties, om de identiteit en overtuiging te presenteren en te etaleren.
Echter deze presentatie moet voor zichzelf spreken en met name intuitïef aanspreken.
Een lastig marketingproces waar veel buro’s, artikelen, producten en SERVICES op stuk lopen.
Communicatie is ook voor elke uiting van promotie, reclame, verpakking en persoonlijke informatie verstrekking het verlengde van de vastgelegde huisstijl enO-DESIGN MEDIA | COMMUNCIATIE-stijl.
Het één kan niet en mag niet zonder het ander.
Kortom het verlengde van de bepaalde huisstijl in elke vorm van presentatie en andere zakelijke vormen van communicatie.
Blijf alert en actief om het design blijvend te ondersteunen.
Spreek en schrijf de taal van de actuele tijd om begrepen te worden.

KEUZES

De keuzes binnen de hoeveelheid van mogelijkheden maakt het voor de niet graficus erg lastig.
Als er een huisstijl (al) voor handen is dan kan O-design het design in tekst en beeld samenvatten tot een consistent geheel met functionaliteit en de juiste communicatie.
Daadkracht en de toepassing van de sterke kwaliteiten van het bedrijf  moeten correct worden neergezet en ondersteund.
Als het eenvoudig lijkt dan is de boodschap door iedereen begrepen.
Echter de keuzes zijn niet eenvoudig als men niet over de juiste inkijk beschikt.
De ervaring leert, met vallen en opstaan, dat er meer mogelijk is dan men kan vermoeden.
Design in de juiste vorm is de kracht van het geheel.
Ervaring en inkijk maakt het grootste verschil in realisatie.

WOORD EN TEKST IN ONTWERP IS HET UNIEKE SAMENSPEL VOOR ELKE CREATIEVE WEERGAVE, MET TEKST EN ILLUSTRATIES, OM DE BEDRIJFSIDENTITEIT IN OVERTUIGING TE PRESENTEREN

Professionaliteit maakt kwaliteit

TEKST IN COM - POSITIE

 

Je moet wel weten wie je bent om iemand te kunnen zijn.

Dynamisch realisme voor succes is de inzet.

Synergie als positieve maatstaf maakt het gewenste verschil.

WAARDE

Met de juiste waarden in actuele en komende communicatie kan de organisatie zelf het verschil realiseren.
Synergie is hier medebepalend om een positieve identiteit te realiseren.
Samenwerken in woord, geschrift en persoonlijke onderhouden zijn de middelen om het juiste imago in de markt te presenteren.
Of het een service, product, kwaliteit of bedrijfsspecifieke kenmerken men moet de postieve identiteit altijd bewaken.
Professioneel bewust zijn maakt het allemaal een stuk makkelijker.
Voor elke organisatie met kijk op de toekomst pure noodzaak.

Je moet wel weten wie je bent om iemand te kunnen zijn.

ACTUALITEIT

Met de tijd mee gaan is dagelijkse kost….maar blijft het niet alleen bij woorden….?
De realiteit leert al snel dat veranderingen niet altijd en door de medewerkers op juiste wijze verwerkt en toegepast worden.
Op zich niet vreemd natuurlijk alleen is de actuele en dynamische tijd bepalend voor de actieve toekomst voor iedereen.
Meegaan met de tijd is ook z’n bekende.
Kan men – wil men – is de inzet aanwezig om aan de sterke actualiteit te voldoen.
Veranderingen veranderd mens en werk. Maar wat houdt ons tegen om vooral niet te veranderen?
Technologie zal uiteindelijk alles veranderen.
Flexibele actualiteit moet een menselijke realiteit actief maken.

TOEKOMST

Technologie maakt een enorm verschil maar alleen als men weet op correcte wijze hier mee om te gaan.
Tekst
Afbeelding
Illustratie
Logo
Video
Audio
Internet
Website
E-mail
Webshop
Smartphones
Tablets

De bekende actuele technologische hoogstandjes met geweldige software en toepassingsmogelijkheden.
Het klinkt alledaags maar er zullen door duidelijke en heldere leerprocessen deze ook eigen gemaakt moeten worden.

GOED COMMUNICEREN BEGINT BIJ JEZELF.

Eenvoud en complex gaan hand in hand en woord in woord.