Gravityscan Badge

PERFECT GEREGELD


ALGEMEEN MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016
Conform de actuele wettelijke regels en eisen.
Kortom u kunt zonder zorgen uw opdrachten verstrekken aan
O-DESIGN COMM.

Wij ontmoeten u graag.

BEKENDE TWIJFELS

De overstap van VAR naar Overeenkomst van Opdracht is geen weg zonder hobbels is gebleken. Onzekerheid van de kant van de opdrachtgever en onduidelijkheden tav de te verstrekken opdracht aan een ZP-er.

In feite zijn deze twijfels terecht. Er kan veel mis gaan, tenminste als men dat zelf wil, maar het kan wel degelijk werken met concrete afspraken voor beide partijen.
Deze afspraken leggen we dan vast in een actuele Overeenkomst van Opdracht met daar in helder en duidelijk de tijdsduur, werkzaamheden en opleverdatum. Met datum en handtekeningen als bewijs van een bonafide opdracht en opdrachtverstrekking.

Deze Overeenkomst van Opdracht is dan direct het bewijs voor de Belastingdienst dat er op ZP-basis afspraken zijn gemaakt en werkzaamheden binnen een vastgelegde tijdsduur.

Deze eenvoud maakt het allemaal voor iedereen inzichtelijker en vooral makkelijker.

O-DESIGN Communications | Samenwerken zonder problemen.

]

FEITELIJK EN CONCREET

Overeenkomst van Opdracht is in feite de samenvatting van afspraken van opdracht(en) tussen de opdrachtgever en de uitvoerder | ZP-er.
Dat is de basis van overeenkomst en het wettelijke document om de Belastingdienst aan te tonen dat het om een arbeidsverband gaat van bepaalde duur.

Niet zo lastig dus als we eerst allemaal maar aannamen.
Met de juiste informatie en correcte afspraken is een Overeenkomst van Opdracht een soepel te hanteren middel om alle onzekerheden weg te nemen.

Voor de opdrachtgever en uitvoerder | ZP-er een basis van zakelijke afspraken voor duidelijkheid naar de Belastingdienst.

O-DESIGN | Maakt het voor iedereen allemaal eenvoudiger.

WIJ ZIEN MET VERTROUWEN UW OPDRACHT(EN) TEGEMOET

WIJ ZIEN UW OPDRACHTEN MET VERTROUWEN TEGEMOET

 

Geachte heer, mevrouw,

Voor alle duidelijkheid.

BIJ O-DESIGN KUNT U ZONDER PROBLEMEN UW OPDRACHTEN PLAATSEN.
Er was veel onduidelijk mbt de overstap van VAR naar Overeenkomst van Opdracht.

Met een correcte overeenkomst zijn er helemaal geen problemen.
Voor beide partijen een heldere overeenkomst totaal onder controle.

O-DESIGN hanteert de Algemene Modelovereenkomst | GEEN werkgeversgezag – OVEREENKOMST VAN OPDRACHT.

De opdrachtgever en O-design geven duidelijk en helder weer dat het een Overeenkomst is voor een bepaalde tijd. Met een opleveringsdatum.

Zakelijke correctheid voor de Belastingdienst.
Geen onverwachte problemen achteraf.

Mocht u nog met twijfels en/of vragen blijven zitten neem dan even CONTACT met ons op. Wij kunnen u gericht adviseren en eventueel de mogelijkheden bespreken en realisatie(s) van de project(en) of opdracht(en).

O-DESIGN – Betrouwbaar en veilig zaken doen.