Gravityscan Badge

CUSTOM MADE AANVRAAG

 

AANVRAAG ZONDER KOSTEN

ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

O-DESIGN TOP-SERVICE

VOOR ELKE ONDERNEMING

VRAGEN EN TWIJFELS ?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

 

DEZE AANVRAAG HEEFT ALS INZET IS OM DE HUIDIGE WEBSITE PROFESSIONEEL TE BEOORDELEN

MET EEN PROEF 4-PAG WEBSITE KUNNEN WE SNEL DE AANPASSINGEN VASTLEGGEN

OP GROND VAN DEZE INFORMATIE IS HET SNEL DUIDELIJK WELKE PRIORITEITEN NOODZAKELIJK ZIJN

VISUEEL IS HET SNELLER EN EENVOUDIGER OM EEN OORDEEL TE VORMEN

ENIGE UITLEG

 

De actuele website is al weer enkele actief op het internet.
Reguliere onderhoud heeft plaatsgevonden.
Maar geen noodzakelijke updates en of upgrades.
De digitale snelweg is aan technische veranderingen onderhevig.
Social Media | Zoekmachineoptimalisatie |O-DESIGN MEDIA | COMMUNCIATIE.
De “oudere” websites hebben niet de technische inhoud om daar de juiste inhoud van te presenteren.

Het moment om de website opnieuw te beoordelen.

AANPAK VAN WERKZAAMHEDEN

 

In overleg beoordelen wij de huidige website.
De aanpassingen en verbeterpunten zijn concreet.
Door de 4-pag. voorbeeld website is de aanpak helder.
In communicatie kunnen wij de aanpak vastleggen.
Uiteraard ook het financiële plaatje.

Nogmaals de aanvraag is kosteloos.

VERVOLGAFSPRAAK

 

Bij een uitvoerende opdracht maken we een plan van aanpak.
Opleverdata en aanlevering van nieuwe teksten, foto’s e.d.
Eerste proef en vervolgafspraak voor een optimale samenwerking.
Korte overleglijnen voor snelle aanpassingen.
Elke ontwerpfase met een specifiek doel.

De nieuwe website is in ontwikkeling.

VOORTGANG

 

Deze vorm van samenwerking vraagt om strakke afspraken.
Voor beide partijen een helder standpunt.
Reguliere controle op de voortgang is noodzakelijk om het einddoel te kunnen bereiken.
Samenwerken moet van twee kanten komen en heeft de meeste kans van slagen.

Positieve synergie heeft alle voordelen van succes.

OPLEVERING VAN DE WEBSITE

 

De website is compleet en conform plan gerealiseerd.
Laatste controle en eventuele aanpassingen zijn uitgevoerd.
Verbeteringen en updates zijn allemaal actief.
De nieuwe website heeft een actuele uitstraling en presentatie.
Binnen de gestelde deadline.
Achteraf gezien is deze aanpak voor iedereen helder en overzichtelijk te beheersen.

Volgende stap is om de website professioneel te presenteren op het internet.

AFTER SERVICE

 

Na oplevering blijven wij contact houden omtrent de voortgang en ontwikkelingen van de website.
After Service is belangrijk voor beide partijen.
Er zullen altijd aanpassingen en verbeterpunten blijven bestaan.
Nieuwe technologische aanpassingen en functionaliteiten.
De actuele website is nu actief op het WorldWideWeb met een professionele website.

Dit moeten we blijven onderhouden voor optimale communicatie.

VRAAG DE 4-PAG WEBSITE KOSTENLOOS AAN*

*onder bepaalde voorwaarden

Verzoek aanvraag voorwaarden 4 pag-website

14 + 5 =